Arkitekter med base i det vestjyske

Vi løser opgaver inden for privat- og offentligt byggeri.

Om os

TEKT er et arkitektfirma i konstant udvikling og med mange års erfaring.

Vi er professionelle fagfolk, en god blanding af arkitekter, bygningskonstruktører, byggeøkonomer og administrativt personale, som gennem sparring og efteruddannelse holder os fagligt opdaterede om, hvad der sker i vores branche. Vores brede trup gør, at vi teknisk, økonomisk og æstetisk er i stand til at håndtere netop din opgave.

I mere end 100 år har tegnestuen, med base i Esbjerg, løst opgaver inden for såvel privat som offentligt byggeri. Vi rådgiver i alle byggeriets faser, fra første streg  til byggeriet står færdigt og klar til brug. Skitsering, bygherrerådgivning, byggeledelse, økonomistyring og fagtilsyn er blot nogle af de opgaver, vi varetager.

Opgaverne løses altid med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov.

Det handler om at udforske hver enkelt opgaves potentiale til bunds og sikre, at det ender ud i den bedste løsning. Velfungerende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset det pågældende miljø, og indenfor den opstillede økonomiske og tidsmæssige ramme, er målet –hver gang!

TEKT støtter udviklingsprojekter i nærområdet, særligt projekter med et bæredygtigt fokus har vores interesse.

Desuden er firmaet en aktiv sponsor for foreningslivet i Esbjerg, og vi støtter både Team Esbjerg og Musik Huset Esbjerg.

Kompetencer

TEKT yder rådgivning inden for byggeri, planlægning og bygherrerådgivning. Vi løser opgaver i alle skalatrin, fra mindre om- og tilbygninger til store komplekse opgaver.

Vi er en lokalforankret tegnestue, der gennem årene har opbygget en omfattende projektportefølje. 

Som rådgivende arkitekter tager vi hånd om alle byggeriets faser fra ideudvikling og brugerinddragelse til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.

Gennem samarbejde med andre faggrupper og myndigheder sikrer vi os, at projekterne opfylder gældende krav og normer.

Vores rådgivningsydelser, i vilkårlig rækkefølge, omfatter:

 • Bygherrerådgivning
 • Program, bygherrens ønsker og behov
 • Byggeprogram med skøn over samlede udgifter
 • Dispositionsforslag med rumdisponering
 • Projektforslag, planer, facader og konstruktioner
 • Økonomisk overslag og forhåndsbehandling
 • Projekteringsledelse og koordinering
 • Hovedprojekt med detailtegninger og beskrivelse
 • Udbud og opstilling af totaløkonomi
 • Byggeledelse

 

 • Fagtilsyn og kvalitetssikring
 • Indretning, farvesætning og inventar
 • Drift- og vedligeholdelsesplaner
 • Økonomistyring og byggeregnskab
 • Koordinering af sikkerhed og sundhed
 • Afleveringsforretning
 • 1 års eftersyn
 • 5 års eftersyn
 • C-syn

Ombygningsarbejde

Ombygningsarbejde i Fiskepakhuset er foretaget under hensyntagen til bygningens alder og udtryk, og med materiale- og konstruktionsvalg, som tilgodeser sammenbygning med de eksisterende bygningsdele.

Se Fiskepakhuset her   Se flere referencer her

Historik

TEKT er Esbjergs ældste arkitektfirma. Det har, under flere navne, eksisteret i mere end 100 år. Derfor er vores DNA også tæt sammenknyttet med flere af Esbjergs markante bygninger.

Branchen har naturligvis ændret sig gennem de seneste 100 år.

Men form og funktion skal fortsat følges, og det har vi altid anset som en af de vigtigste forudsætninger for at skabe god, holdbar arkitektur. Der er gennem årene sket en digitalisering af faget, men vi er fulgt med tiden, og har kompetente medarbejdere, der kan håndtere digitale tegneprogrammer, ligesom vi også stadig kan tegne en håndskitse.

Historien, og de opgaver vi har løst undervejs, er fortsat med til at inspirere os til at skabe velfungerende og driftsikker arkitektur, der kan holde udi fremtiden.

En ressourcebevidst tilgang til opgaverne, og et øget fokus  på energi og miljø kræver, at vi også på den front holder os opdaterede for at sikre kunden et bæredygtigt produkt, arkitektonisk og økonomisk med et miljømæssigt og socialt perspektiv.

Vores mere end 100 årige fundament vidner om et stabilt firma med et fasttømret tillidsforhold både i forhold til kunder og leverandører. Vores brede erfaringsgrundlag danner grundstenen for også at løse fremtidens byggeopgaver. En alsidig referenceliste omfattende boligbyggeri, erhvervsbyggeri, sportsanlæg, sygehuse og undervisningsfaciliteter mm. vidner om, at vi er i stand til at håndtere de krævende opgaver fremtiden byder på.