Fiskepakhuset

Det smukke gamle Fiskepakhus på havnen i Esbjerg er tegnet af arkitekten C.H. Clausen og bygget i 1901. I dag rummer bygningen blandede kontorfunktioner for virksomheder.

TEKT har, for Esbjerg Havn, udført ombygningsarbejder indvendigt i Fiskepakhuset af flere omgange, senest i 2015. I 2007 og 2009 blev tagetagen ombygget og indrettet til moderne kontormiljø.

Ydermere har tegnestuen stået for projektering og byggeledelse i forbindelse med facaderenovering, tagudskiftning samt isætning af rytterlys.

Alle arbejder i Fiskepakhuset er foretaget under hensyntagen til bygningens alder og udtryk, og med materiale- og konstruktionsvalg, som tilgodeser sammenbygning med de eksisterende bygningsdele. 

Flere billeder:

Projektfakta

Beliggenhed: Dokvej 3, 6700 Esbjerg
Bygherre: Esbjerg Havn
Omfang: 1920 m2 fordelt på tre etager
Status: Løbende renoveret siden 2007

Har du spørgsmål, eller vil du se yderlige informationer om projektet?

Kontakt os