Treenighedskirken

Kirken er tegnet af arkitekterne Erik Flagstad Rasmussen og Knud Thomsen i Esbjerg efter en lokal arkitektkonkurrence, og den er den eneste moderne kirke i Esbjerg, der er tegnet af nogle af byens egne arkitekter.

Kirken er opført i 1961, og materialet er gule teglsten, med en kvadratisk kirkesal med et ottedelt spir som tag, hvori der er placeret fire store glasmosaikker, symboliserende jul, påske, pinse og ”livets vand”.

I forbindelse med bygningsmæssige forhold har TEKT gennem årene løbende rådgivet menighedsrådet, blandt andet om inddragelse af præstebolig til provstikontor samt ombygning af kontorer, konfirmandlokaler, øverum, køkkenfaciliteter etc. i sognefløjen.

Desuden har TEKT været rådgiver for valg af belægning på kirkepladsen. Udførelse af den nye kirkeplads er sket med TEKT som projekterende arkitekt og med varetagelse af byggeledelsen.

Forslag til udbygning af orgelpulpitur for orgelrenovering og -udvidelse er også en af de opgaver firmaet har arbejdet med.

Flere billeder:

Projektfakta

Beliggenhed: Grådybet 23, 6700 Esbjerg
Bygherre: Treenighedskirken
Omfang: Blandede opgaver
Status: Løbende renoveret siden opførelsen i 1961

Har du spørgsmål, eller vil du se yderlige informationer om projektet?

Kontakt os