Daginstitution Odden

TEKT har, for Fanø Kommune, udarbejdet et ideoplæg til en ny børnehave på øen. Siden er også projektering og byggeledelse blevet en del af opgaven.

Arbejdet har omfattet nedrivning af en eksisterende nordfløj, og herefter opførelse af en ny bygning på 350 m2. Tilbygningen er tilpasset det eksisterende, og den er opført som lavenergibyggeri, hvor der er isoleret efter kravene til BR15 samt forberedt til solceller på taget.

I samme omgang blev den eksisterende sydfløj renoveret udvendigt bl.a. med omfugning, isætning af nye vinduer og tagudskiftning tillige omfattende asbestsanering.

Børnehaven er bygget op ud fra fire grundprincipper: leg, læring, kunst og dannelse, hvor børnene er inddelt efter alder og udviklingstrin. Gennem grundprincipperne styrkes barnets personlige kompetencer, dialog og selvbestemmelse. Arkitekturen er med til at understøtte begreberne, og bygningen har rum til både leg og fordybelse.

Projektfakta

Beliggenhed: Lodsvej 22 B, 6720 Fanø
Bygherre: Fanø Kommune
Omfang: 350 m2
Status: Opført i maj 2014

Har du spørgsmål, eller vil du se yderlige informationer om projektet?

Kontakt os