Daginstitution Kildemosen

Den integrerede institution Kildemosen ligger i Kolding. I et boligområde i et fantastisk område, som tilbyder sø, park, skovstrækninger og et væld af aktiviteter i nærheden så som idrætsbaner, stiforløb og stadion. Et aktivt, grønt område midt i Kolding.

Den nye integrerede daginstitution Kildemosen skal til­byde et moderne, fleksibelt og fremtidssikret børnemiljø, som appellerer til både børn og voksne. Den nye institu­tion skal markere sig i byen og vise hvor Kolding ønsker at udvikle sig hen på børneområdet. Stedet og grunden er begunstiget af eksisterende længebygninger, hvis materia­lekarakter genbruges og indarbejdes som en stor kvalitet i den nye ’DAGINSTITUTION KILDEMOSEN’.

Målet har været at skabe en vedkommende, legende og dra­gende daginstitution, der markerer sig flot i nærområdet. Det er visionen at skabe en institution, hvor der aldrig er langt til udearealerne. Vi tror på, at rum med tæt og let kontakt til naturen og det udendørs nedbryder skalaen og giver større hjemfølelse.

Projektet skabes med en tydelig og venlig arkitektur af gode materialer - både nye og genbrugte - i velvalgte far­ver. Bygningskomplekset er sammensat af en ankomst- og fællesbygning som danner overgang til to bygningslænger med gruppe-/hjemområder, som er placeret langs grun­dens vestlige og østlige side.

Nyetablerede legeområder i mange forskellige skalaer og karakterer skaber varierede uderum til leg, læring og ophold. En moderne, grøn og attraktiv daginstitution i fremtidens Kolding.

Det er visionen at skubbe grænserne for hvad en daginsti­tution består af og hvilken materialekarakter, den opføres i. Vi ønsker at tilføre Kildemosen taktilitet og stoflighed og vi inspireres af de eksisterende bygninger på grunden og den robuste materialekarakter og fine belægninger. Den nye del af daginstitutionen opføres i genbrugstegl og sort træ, og placeres så den adresserer vejen, danner ankomst og byder velkommen.

Ambitionen er, at daginstitutionen kan blive en ny, inviterende nabo i området.

Projektet er lavet i samarbejde med Nem Byg, TRANSFORM, Vega Landskab og Ingeniørgruppen Varde.

Flere billeder:

Projektfakta

Beliggenhed: Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
Bygherre: Kolding Kommune
Omfang: 4800 m2 nybyggeri
Status: Konkurrence afgjort i 2018

Har du spørgsmål, eller vil du se yderlige informationer om projektet?

Kontakt os